آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر بازرگانی

1397-10-25

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر بازرگانی با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر بازرگانی با حقوق مکفی

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی