آگهی استخدام کارشناس مخابرات در شرکت مجاز

استخدام کارشناس مخابرات در شرکت مجاز

1397-10-25

استخدام کارشناس مخابرات در شرکت مجاز.مسلط به pm و پروژه نگه داری

استخدام کارشناس مخابرات در شرکت مجاز.مسلط به pm و پروژه نگه داری

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی