آگهی استخدام خدمتکار نیمه وقت خانم برای کارهای خانه

استخدام خدمتکار نیمه وقت خانم برای کارهای خانه

1397-10-25

استخدام خدمتکار نیمه وقت خانم برای کارهای خانه هفته ای سه بار

استخدام خدمتکار نیمه وقت خانم برای کارهای خانه هفته ای سه بار

شیراز تاچارا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی