آگهی استخدام فتوشاپ کار در دفتر فنی چاپ

استخدام فتوشاپ کار در دفتر فنی چاپ

1397-10-25

استخدام فتوشاپ کار در دفتر فنی چاپ. مسلط به امور چاپ-کورل-اتوکد-نرم افزارهای اداری. ساعت کاری 9تا 21

استخدام فتوشاپ کار در دفتر فنی چاپ. مسلط به امور چاپ-کورل-اتوکد-نرم افزارهای اداری. ساعت کاری 9تا 21

تهران محمودیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی