آگهی استخدام معلم خصوصی ابتدایی در منزل

استخدام معلم خصوصی ابتدایی در منزل

1397-10-25

استخدام معلم خصوصی ابتدایی در منزل برای رسیدگی به دروس کودک کلاس دوم روزانه از ساعت 5 عصرالی 9 شب حقوق ماهی 400000 تومان ترجیحا لیسانس آموزش ابتدایی

استخدام معلم خصوصی ابتدایی در منزل برای رسیدگی به دروس کودک کلاس دوم روزانه از ساعت 5 عصرالی 9 شب حقوق ماهی 400000 تومان ترجیحا لیسانس آموزش ابتدایی

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی