آگهی استخدام خانم خدمتکار باسلیقه و آراسته برای کارمنزل

استخدام خانم خدمتکار باسلیقه و آراسته برای کارمنزل

1397-10-25

استخدام خانم خدمتکار باسلیقه و آراسته برای کارمنزل پاره وقت

استخدام خانم خدمتکار باسلیقه و آراسته برای کارمنزل پاره وقت

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی