آگهی استخدام بازاریاب در زمینه بازاریابی تجهیزات پزشکی

استخدام بازاریاب در زمینه بازاریابی تجهیزات پزشکی

1397-10-25

استخدام بازاریاب در زمینه بازاریابی تجهیزات پزشکی جهت ویزیت حضوری داروخانه ها برای هماهنگی و اخذ جزییات بیشتر تماس حاصل نمایید.

استخدام بازاریاب در زمینه بازاریابی تجهیزات پزشکی جهت ویزیت حضوری داروخانه ها برای هماهنگی و اخذ جزییات بیشتر تماس حاصل نمایید.

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی