آگهی استخدام نظافتچی خانم برای امور منزل

استخدام نظافتچی خانم برای امور منزل

1397-10-25

استخدام نظافتچی خانم برای امور منزل بصورت پاره وقت

استخدام نظافتچی خانم برای امور منزل بصورت پاره وقت

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی