آگهی استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه داری و پخت و پز

استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه داری و پخت و پز

1397-10-24

استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه داری و پخت و پز

استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه داری و پخت و پز

اهواز سیصد دستگاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی