آگهی استخدام تعدادی نظافتچی سالم و غیرسیگاری برای برج های تجاری و مسکونی

استخدام تعدادی نظافتچی سالم و غیرسیگاری برای برج های تجاری و مسکونی

1397-10-24

استخدام تعدادی نظافتچی سالم و غیرسیگاری برای برج های تجاری و مسکونی با حقوق مناسب

استخدام تعدادی نظافتچی سالم و غیرسیگاری برای برج های تجاری و مسکونی با حقوق مناسب

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی