آگهی استخدام خدمه خانم و آقا مجرب و خوش برخورد برای امور نظافت و پذیرایی

استخدام خدمه خانم و آقا مجرب و خوش برخورد برای امور نظافت و پذیرایی

1397-10-24

استخدام خدمه خانم و آقا مجرب و خوش برخورد برای امور نظافت و پذیرایی با حقوق عالی

استخدام خدمه خانم و آقا مجرب و خوش برخورد برای امور نظافت و پذیرایی با حقوق عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی