آگهی استخدام راننده با کامیونت تن یخچالدار

استخدام راننده با کامیونت تن یخچالدار

1397-10-24

استخدام تعدادی راننده با کامیونت 6 تن یخچالدار برای کار در یک شرکت معتبر پخش لبنیات با درآمدی مناسب

استخدام تعدادی راننده با کامیونت 6 تن یخچالدار برای کار در یک شرکت معتبر پخش لبنیات با درآمدی مناسب

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی