آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-10-24

استخدام موتورسوار بمنظور نیروی پشتیبان دستگاه کارتخوان با درامدی خوب و مزایا

استخدام موتورسوار بمنظور نیروی پشتیبان دستگاه کارتخوان با درامدی خوب و مزایا

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی