آگهی استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس

استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس

1397-10-24

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس با درامدی خوب و محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس با درامدی خوب و محیطی منظم

دزفول

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی