آگهی استخدام نظافتچی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام نظافتچی خانم در شرکت بازرگانی

1397-10-24

استخدام نظافتچی خانم در شرکت بازرگانی بطور تمام وقت

استخدام نظافتچی خانم در شرکت بازرگانی بطور تمام وقت

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی