آگهی استخدام منشی خانم در مجموعه ری سرویس

استخدام منشی خانم در مجموعه ری سرویس

1397-10-24

استخدام منشی خانم در مجموعه ری سرویس با ساعت کار 13 الی 19 و حقوق 1.100 م

استخدام منشی خانم در مجموعه ری سرویس با ساعت کار 13 الی 19 و حقوق 1.100 م

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی