آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت کامپیوتری

استخدام منشی خانم در یک شرکت کامپیوتری

1397-10-24

استخدام منشی خانم در یک شرکت کامپیوتری با ظاهر آراسته در محدوده امیرآباد

استخدام منشی خانم در یک شرکت کامپیوتری با ظاهر آراسته در محدوده امیرآباد

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی