آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-10-24

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 9 الی 15 و حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 9 الی 15 و حقوق 1 م

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی