آگهی استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه زبان سفیر

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه زبان سفیر

1397-10-24

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه زبان سفیر جهت امور دفتری با حقوق مناسب

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه زبان سفیر جهت امور دفتری با حقوق مناسب

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی