آگهی استخدام منشی خانم در تهیه غذا

استخدام منشی خانم در تهیه غذا

1397-10-24

استخدام منشی خانم مسلط وارد به کامپیوتر جهت همکاری در تهیه غذا

استخدام منشی خانم مسلط وارد به کامپیوتر جهت همکاری در تهیه غذا

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی