آگهی استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه معتبر

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه معتبر

1397-10-24

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه معتبر.مسلط به فتوشاپ و دارای نمونه قوی.لطفا فقط و فقط رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه معتبر.مسلط به فتوشاپ و دارای نمونه قوی.لطفا فقط و فقط رزومه در تلگرام ارسال شود

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی