آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

1397-10-24

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده تجریش

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی