آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز

1397-10-24

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز. با آشنایی به اصول محتوا سازی استاندارد و اخبار.ارسال رزومه به : htcshop.kavosh@gmail.com

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز. با آشنایی به اصول محتوا سازی استاندارد و اخبار.ارسال رزومه به : htcshop.kavosh@gmail.com

اردبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی