آگهی استخدام تعمیرکارحرفه ای پرینتر

استخدام تعمیرکارحرفه ای پرینتر

1397-07-24

استخدام تعمیرکارحرفه ای پرینتر (تمام وقت-پاره وقت) در انستیتو پارسه .

استخدام تعمیرکارحرفه ای پرینتر (تمام وقت-پاره وقت) در انستیتو پارسه .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی