آگهی استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت خدمات ارتباطی

استخدام کارشناس نصب مودم در شرکت خدمات ارتباطی

1397-10-24

استخدام کارشناس نصب مودم td-lte در شرکت خدمات ارتباطی. جوان پر انرژی و آراسته دارای وسیله نقلیه.

استخدام کارشناس نصب مودم td-lte در شرکت خدمات ارتباطی. جوان پر انرژی و آراسته دارای وسیله نقلیه.

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی