آگهی استخدام پیک موتوری جهت کارکترینگ

استخدام پیک موتوری جهت کارکترینگ

1397-10-24

استخدام پیک موتوری آشنا به منطقه و با اخلاق جهت کار در کترینگ بصورت پاره وقت در منطقه سهروردی شمالی

استخدام پیک موتوری آشنا به منطقه و با اخلاق جهت کار در کترینگ بصورت پاره وقت در منطقه سهروردی شمالی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی