آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-10-24

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب جهت همکاری در حمل و نقل با درآمدی مناسب

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب جهت همکاری در حمل و نقل با درآمدی مناسب

تهران کوی هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی