آگهی استخدام ویزیتور جهت پخش مواد غذائی یخچالی

استخدام ویزیتور جهت پخش مواد غذائی یخچالی

1397-10-24

استخدام ویزیتور جهت پخش مواد غذائی یخچالی با شرایط مناسب کاری برای بهره مندی و همکاری سریعا تماس حاصل نمایید.

استخدام ویزیتور جهت پخش مواد غذائی یخچالی با شرایط مناسب کاری برای بهره مندی و همکاری سریعا تماس حاصل نمایید.

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی