آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه بی بی

استخدام فروشنده جهت فروشگاه بی بی

1397-10-24

استخدام فروشنده مجرب جهت فروشگاه بی بی از متقاضیان علاقمند دراین حوزه دعوت به فعالیت انجام می گردد.

استخدام فروشنده مجرب جهت فروشگاه بی بی از متقاضیان علاقمند دراین حوزه دعوت به فعالیت انجام می گردد.

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی