آگهی استخدام مژه کار در سالن آرایشی

استخدام مژه کار در سالن آرایشی

1397-10-23

استخدام مژه کار در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری و ساکن هاشمیه و اطراف

استخدام مژه کار در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری و ساکن هاشمیه و اطراف

مشهد هاشمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی