آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1397-10-23

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی. میز و صندلی جهت اجاره موجود می باشد

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی. میز و صندلی جهت اجاره موجود می باشد

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی