آگهی استخدام پرستار خانم در درمانگاه

استخدام پرستار خانم در درمانگاه

1397-10-23

استخدام پرستار خانم با سابقه و مدرک در درمانگاه. جهت تزریقات شیفت عصر

استخدام پرستار خانم با سابقه و مدرک در درمانگاه. جهت تزریقات شیفت عصر

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی