آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی جهت فروشگاه بزرگ

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی جهت فروشگاه بزرگ

1397-10-23

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی جهت فروشگاه بزرگ. مسلط به تولید محتوا و امور تبلیغاتی.تماس فقط و فقط از ساعت 8 الی 16

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی جهت فروشگاه بزرگ. مسلط به تولید محتوا و امور تبلیغاتی.تماس فقط و فقط از ساعت 8 الی 16

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی