آگهی استخدام راننده با وانت پیکان یا مزدا

استخدام راننده با وانت پیکان یا مزدا

1397-10-23

استخدام یک راننده با وانت پیکان یا مزدا (اتاق سرپوشیده) جهت کار درپخش شوینده و بهداشتی با درآمد خوب و مزایا

استخدام یک راننده با وانت پیکان یا مزدا (اتاق سرپوشیده) جهت کار درپخش شوینده و بهداشتی با درآمد خوب و مزایا

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی