آگهی استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر

1397-10-24

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی