آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1397-10-24

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر مجرد با حقوق مناسب در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر مجرد با حقوق مناسب در محیطی اداری

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی