آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت بازرگانی

1397-10-24

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9/30 الی 17/30

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9/30 الی 17/30

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی