آگهی استخدام منشی خانم در کلینک زیبایی

استخدام منشی خانم در کلینک زیبایی

1397-10-24

استخدام منشی خانم در کلینک زیبایی جهت پاسخگویی به تلفن و امور دفتری

استخدام منشی خانم در کلینک زیبایی جهت پاسخگویی به تلفن و امور دفتری

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی