آگهی استخدام منشی خانم در دارالترجمه رسمی

استخدام منشی خانم در دارالترجمه رسمی

1397-10-24

استخدام منشی خانم در دارالترجمه رسمی به صورت تمام وقت در محدوده طالقانی

استخدام منشی خانم در دارالترجمه رسمی به صورت تمام وقت در محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی