آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-10-24

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر جهت جوابگویی به تلفن با حقوق 1.100 م در محیطی مدرن

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر جهت جوابگویی به تلفن با حقوق 1.100 م در محیطی مدرن

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی