آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1397-10-24

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با حقوق وزارت کار در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با حقوق وزارت کار در محیطی اداری

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی