آگهی استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکتی معتبر

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکتی معتبر

1397-10-24

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکتی معتبر با حقوق مناسب و بیمه در محیطی اداری

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکتی معتبر با حقوق مناسب و بیمه در محیطی اداری

تهران بهجت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی