آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر بازرگانی

1397-10-23

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر بازرگانی جهت امور اداری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر بازرگانی جهت امور اداری با حقوق مناسب

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی