آگهی استخدام منشی در دفتر املاک

استخدام منشی در دفتر املاک

1397-10-23

استخدام منشی در دفتر املاک با حقوق مکفی در محدوده بلوار کشاورز

استخدام منشی در دفتر املاک با حقوق مکفی در محدوده بلوار کشاورز

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی