آگهی استخدام منشی خانم در شرکت برج نگهدار

استخدام منشی خانم در شرکت برج نگهدار

1397-10-23

استخدام منشی خانم در شرکت برج نگهدار با ساعت کار 8 الی 16 و حقوق 2 م

استخدام منشی خانم در شرکت برج نگهدار با ساعت کار 8 الی 16 و حقوق 2 م

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی