آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده جهت کار در تاکسی تلفنی

1397-10-23

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی گرم و صمیمی

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی گرم و صمیمی

اصفهان ملک شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی