آگهی استخدام راننده با پراید وانت کابین دار

استخدام راننده با پراید وانت کابین دار

1397-10-23

استخدام یک نفر راننده با پراید وانت جهت کار در خشکشویی با درآمد استثنایی و انعام

استخدام یک نفر راننده با پراید وانت جهت کار در خشکشویی با درآمد استثنایی و انعام

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی