آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه فرهنگی هنری

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه فرهنگی هنری

1397-10-23

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه فرهنگی هنری.مسلط به زبان انگلیسی و شبکه های اجتماعی.

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه فرهنگی هنری.مسلط به زبان انگلیسی و شبکه های اجتماعی.

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی