آگهی استخدام فروشنده در لباس مجلسی زنانه

استخدام فروشنده در لباس مجلسی زنانه

1397-10-23

استخدام فروشنده در لباس مجلسی زنانه جهت مرکز تجاری ونک برای فعالیت دراین خصوص تماس بگیرید.

استخدام فروشنده در لباس مجلسی زنانه جهت مرکز تجاری ونک برای فعالیت دراین خصوص تماس بگیرید.

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی