آگهی استخدام پیک موتوری جهت رستوران

استخدام پیک موتوری جهت رستوران

1397-07-24

استخدام پیک موتوری جهت رستوران در محدوده میدان رازی نیازمندیم . ساعت کار 12 الی 30 / 16

استخدام پیک موتوری جهت رستوران در محدوده میدان رازی نیازمندیم . ساعت کار 12 الی 30 / 16

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی